Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców wybrane w dniu 19.09.2017 r.:
Przewodnicząca - Katarzyna Tutak-Żybura
Wiceprzewodniczący - Norbert Gałecki
Sekretarz - Monika Leśnik
Skarbnik - Katarzyna Paluszkiewicz
Przedstawiciele klas
0 - Aneta Kraszewska
1 - Hubert Matejak
2 - Anna Kalinowska
3 - Hubert Krasnodębski
4 - Piotr Kożuchowski
5 - Sylwia Pyszczak-Prachnio
6 - Ewa Prostak
7 - Jarosław Wróbel
Skład Komisji Rewizyjnej- Marcin Wójcik, Marek Głowacki, Anna Kuśmierczyk


Festyn szkolny wspierały w tym roku nastepujące firmy:
1. GRETO - www.greto.pl
2. ATIP - www.atip.pl
3. B.T.Meble - www.bartnickimeble.pl
4. Burmistrz Miasta Sulejówek - www.sulejowek.pl
5. 1 W-wska Brygada Pancerna - www.1bpanc.wp.mil.pl
6. COPIO.PL - www.copio.pl
7. pi group - www.pigroup.pl
8. Angol
9. Bank Spółdzielczy w Halinowie - www.bshalinow.pl
10. MWM Buchalter
11. Uzimex
12. SAWO-MET www.sawomet.pl
13. Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
14. LOKALNA - www.elokalna.pl
Dziękujemy


"Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także do wnioskowania do innych organów Szkoły w tym zakresie."
fragment Statutu Szkoły rozdz. III

Regulamin Rady Rodziców >>Pobierz
Członkowie i Zarząd Rady Rodziców >>Pobierz

Numer konta Rady Rodziców
Bank PKO SA I O/Sulejówek
67 1240 2148 1111 0000 3032 0792

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku:
1. wynajmuje: sale na zebrania, konferencje, uroczystości rodzinne, salę gimnastyczną, rekreacyjno- sportową.
2. wypożycza: naczynia na przyjęcia.

Sala rekreacyjno- sportowa.


Ustalona przez Radę Rodziców składka bieżący rok za 1 dziecko: 80 zł
Jednakże jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, nawet tą najmniejszą, nie ograniczamy się tylko do tej kwoty. Bo każda złotówka przekazana na rzecz Rady Rodziców umożliwi poszerzenie naszej działalności o tą kwotę. Każdy rodzic może wpłacić dowolną wysokość składki.
Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic ucznia naszej szkoły może w każdej chwili się z nimi zapoznać.


Kontakt z Radą Rodziców drogą elektroniczną: sp3radarodzic@gmail.com
lub poprzez sekretariat szkoły.

Kim jesteśmy?
Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), działającym na mocy kilku ustaw, głównie na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Jesteśmy organem niezależnym od władz szkoły i Rady Pedagogicznej, jednakże staramy się bardzo ściśle współpracować.
Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy. Delegaci poszczególnych klas zostali wyłonieni w tajnych głosowaniach na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Najczęściej są to przewodniczący tzw. „trójek klasowych”.
Każdy z członków Rady Rodziców pełni swoje funkcje społecznie - nie pobiera za swoje funkcje żadnego wynagrodzenia!
Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik oraz po jednym przedstawicielu każdego oddziału szkolnego. Prócz tego w skład Rady Rodziców wchodzi też trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Naszą działalność szczegółowo reguluje Regulamin Rady Rodziców.

Informacja dodatkowa od szkolnej Rady Rodziców
Szanowni Państwo!
Z każdej klasy w Radzie Rodziców uczestniczy jedna osoba z wybieranych na pierwszym zebraniu klasowym.
Czym się zajmujemy?
• opiniujemy i zatwierdzamy dokumenty przygotowane przez Dyrekcję szkoły, jak m.in. program wychowawczy szkoły
• współuczestniczymy w planowaniu wydatków szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców
• staramy się pozyskać samodzielnie dodatkowe środki finansowe dla szkoły przez:
- organizację Balu Sylwestrowego lub Balu Karnawałowego
- organizację loterii fantowej podczas corocznego Festynu Szkolnego, w tym pozyskanie od firm i osób prywatnych przedmiotów i karnetów na usługi mające służyć jako fanty
W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 na jubileuszowy XXV Festyn Szkolny Rada Rodziców szerzej włączyła się w organizację festynu. Wśród lokalnych przedsiębiorców udało nam się pozyskać trzech sponsorów. Były to:
Sponsor Główny: firma ATIP,
Sponsor Srebrny: firma J.W.Apartments,
Sponsor Srebrny: firma KERBUD,
dzięki którym m.in. wynajęte zostały „dmuchańce” dla dzieci oraz scena, na której trwały występy dzieci i licytacje prac plastycznych.
Ponadto wsparły nas firmy: PROMO INFO (obsługa graficzna, wydruk materiałów informacyjnych), fotograf Kasia Makulec (dokumentacja fotograficzna festynu) oraz firma Pi Group (wydruk bannerów).
Spotykamy się 4-5 razy w roku na zebraniach.
Zachęcamy rodziców, którzy chcieliby włączyć się w działania Rady Rodziców, mają nowe pomysły lub doświadczenie czy kontakty, które pomogłyby nam jeszcze lepiej realizować nasze cele - serdecznie zapraszamy!

Symbole szkoły
Dla rodziców
Dzwonki
 1. 08:00 - 08:45
 2. 08:55 - 09:40
 3. 09:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:45 - 12:30
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:40 - 15:25
 9. 15:30 - 16:15
Linki
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt