Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku
SPORT  Tabela oceniania konkurencji lekkoatletycznych    Tabela ocen >>Pobierz

Regulamin konkursu o Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły

1. Cel i zadania

 • aktywne uczestniczenie dzieci w szkolnych i pozaszkolnych imprezach sportowych stanowi±cych kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego
 • tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu
 • popularyzacja i upowszechnienie sportu w¶ród ogółu dzieci
 • przeciwdziałanie postępuj±cym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach o charakterze sportowym
 • integracja dzieci w zespołach klasowych i integracja klas w społeczno¶ć szkoln±
 • poszerzenie procesu systematycznego szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego

2. Organizatorzy
 • Dyrektor Szkoły przy współpracy nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców klasowych i nauczycieli innych przedmiotów
3. Uczestnicy
 • dzieci tworz±ce zespół klasowy w kategorii wiekowej klas 4 – 6,bior±ce aktywny udział w szkolnym i pozaszkolnym życiu sportowym

4. Termin
 • otwarcie rozgrywek o trofeum odbywać się będzie corocznie dnia 1 wrze¶nia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, słowami Dyrektora Szkoły: „Otwieram rozgrywki o Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły dla najbardziej usportowionej klasy”
 • rywalizacja klas w zbieraniu punktów klasyfikacyjnych odbywać się będzie w czasie całego roku szkolnego
 • wręczenie PPDSz odbywać się będzie corocznie w wyznaczonym terminie

5. Regulamin i zasady konkursu
 • PPDSz zdobywa klasa, która uzyska największa liczbę punktów klasyfikacyjnych w wyznaczonym terminie
 • punkty klasyfikacyjne można zdobywać poprzez aktywny udział w sportowym życiu szkoły (zawody, mecze, rozgrywki, turnieje odbywaj±ce się na terenie szkoły)
 • punkty klasyfikacyjne dla klasy może uzyskać tylko uczeń lub uczennica danej klasy
 • zdobycz punktowa danej klasy jest sum± ¶rednich arytmetycznych z poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych: bieg na dyst. 60m, rzut piłeczk± palantow±, skok w dal, rzut piłka lekarsk± 2kg w tył oraz innych rozgrywek sportowych szkoły
 • zawody, mecze rozgrywki i turnieje na terenie szkoły odbywać się będ± według opracowanego Terminarza Rywalizacji Sportowej w SP3
 • przyznawanie punktów klasyfikacyjnych:

L.p Rodzaj działalności sportowej Liczba punktów
1. Szkolne rozgrywki sportowe:
 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • 4 miejsce
 • 5 miejsce

25 pkt
20 pkt
15 pkt
10 pkt
5 pkt
2. Konkurencje lekkoatletyczne:
 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • 4miejsce
 • 5miejsce

25 pkt
20 pkt
15pkt
10 pkt
5 pkt

6. Sędziowanie
Komisję sędziowską tworzą: dyrektor szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego.
Tabela punktowa Konkursu przedstawiona będzie na tablicy ogłoszeń wf i w gazetce szkolnej.REKORDY NASZEJ SZKOŁY

KATEGORIA CHŁOPCY

KONKURENCJA WYNIK IMIĘ I NAZWISKO
Bieg na 60 m 8,31 s Dawid Bieńczak
Bieg na 300 m 44,12 s Piotr Sobieszuk
Bieg na 1000 m 3.25,95 Krzysztof Mianowski
Skok w dal 4,91 m Przemysław Laskowski
Skok wzwyż 150 cm Przemysław Laskowski
Rzut piłeczka palantową 56,50 m Janusz Woźniak
Rzut piłką lekarską
w tył za głowę 2 kg
12,80 m Tomasz Wąsowski

KATEGORIA DZIEWCZĘTA
KONKURENCJA WYNIK IMIĘ I NAZWISKO
Bieg na 60 m 8,64 s Dorota Kawalec
Bieg na 300 m 49,21 s Aleksandra
Burdzińska
Bieg na 600 m 1.59,87 min. Dominika Sitnicka
Skok w dal 4,65 m Katarzyna Zawadzka
Skok wzwyż 150 cm Aleksandra Myślicka
Rzut piłeczka palantow± 41 m Żaneta Rogulska
Rzut piłką lekarską
w tył za głowę 2 kg
9,80 m Marlena Ruta

Symbole szkoły
Dla rodziców
Dzwonki
 1. 08:00 - 08:45
 2. 08:55 - 09:40
 3. 09:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:45 - 12:30
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:40 - 15:25
 9. 15:30 - 16:15
Linki
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt